Review

Chuyển file Excel sang VCF

Rate this postHướng dẫn tạo file danh bạ VCF từ 1 danh sách excel có sẵn.

Notepad++:

Tag: chuyển file vcf sang excel online, convert, convert excel to vcf, convert xlsx to vcf, convert xls to vcf, convert xls to csv, convert xlsx to csv, chuyen excel thanh vcf, excel 2 vcf, excel thành danh bạ, excel to vcard

Xem thêm: https://5giây.vn/category/review

Nguồn: https://5giây.vn

Post Comment