49 Comments

  1. Ai muốn mua kim cương và tướng miễn phí không vào hình 2 cái bắt tay chuyển sang trang cuối nhập :225592159

    Reply
  2. Sao mình cũng lấy id nick chính nhập vào id của nick phụ thì nó hiển thị chữ invar pronun id vậy bạn.. Rồi k nhận đc

    Reply

Post Comment