Review

Hướng dẫn chuyển tọa độ WGS 84 (B,L) sang VN 2000 (X,Y):

Rate this postHướng dẫn chuyển tọa độ WGS 84 (B, L) sang VN 2000 (X, Y): Vd ta có tọa độ sau: 15.7424 107.82485 có 2 cách 1. dùng HHmaps: chọn Định dạng cho đúng: …

Tag: chuyển hệ tọa độ wgs84 sang vn2000 bằng excel, [vid_tags]

Xem thêm: https://5giây.vn/category/review

Nguồn: https://5giây.vn

Post Comment