Review

hướng dẫn đổi phông chữ mặc định trong Powerpoint

Rate this postkhi các bạn làm việc lần đầu tiên với powerpoint thì phong chữ của nó không phải là phông bạn vần làm, nó rất mất thời gian mỗi khi thêm văn bản lại phải đặt …

Tag: chuyển từ chữ in sang chữ thường trong excel, [vid_tags]

Xem thêm: https://5giây.vn/category/review

Nguồn: https://5giây.vn

Post Comment