Internet

Hướng dẫn ghost win 7,8,10,xp bằng usb hirent boot

Rate this postGhost Win bằng usb với điều kiện usb phải cài hirent boot và phải có file ghost sau đó làm theo hướng dẫn như clip …

Tag: huong dan ghost win xp bang usb, [vid_tags]

Xem thêm: https://5giây.vn/category/internet

Nguồn: https://5giây.vn

Post Comment