Internet

huong dan phuc hoi (ghost) windows 10 – 8 – 7 – windows xp khong can usb hay o CD bang easybcd2.3

Rate this postLink download:

Luu y: Phan mem nay khong hoat dong neu may ban boot bang che do UEFI.

Tag: huong dan ghost win xp khong can dia, huong dan, ghost, phuc hoi, back up, restore, windows 10, windows 8, windows 7, windows xp, khong, can, usb, o cd, cd rom

Xem thêm: https://5giây.vn/category/internet

Nguồn: https://5giây.vn

4 Comments

  1. tại sao khi vô được môi trường ghost lại không nhận được chuột và phím vậy anh, có cách nào khắc phục không

    Reply

Post Comment