Review

"Ứng dụng chuyển phát nhanh ViettelPost" của Tổng Công ty Viettel được nhận Danh hiệu Sao Khuê 2020.

Rate this post“Ứng dụng chuyển phát nhanh ViettelPost” của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel là sản phẩm duy nhất thuộc lĩnh vực “Giao thông vận tải” được nhận Danh hiệu Sao Khuê 2020.

Tag: chuyển phát nhanh của viettel, Sao Khuê 2020, Danh hiệu Sao Khuê 2020, Danh hiệu Sao Khuê, Sao Khuê, Trao Danh hiệu Sao Khuê 2020, Trao Danh hiệu Sao Khuê, Trao Danh hiệu, giao thông vận tải

Xem thêm: https://5giây.vn/category/review

Nguồn: https://5giây.vn

Post Comment