Review

Xuất bản đồ google earth (google map) sang Autocad theo hệ tọa độ VN2000

Rate this post– Xuất bản đồ google earth (google map) sang Autocad theo hệ tọa độ VN2000

*VNmaps19: (Hoặc 1 công cụ khác có chức năng tượng tự)
– CH Play: “VNmaps19”
– Link:
//—–VN2000 Coordinate Tool in Cad—————-
+ Phần 1: Vẽ ranh thửa đất (tọa độ VN2000) vào BĐ Auto Cad/CÔNG CỤ TỌA ĐỘ VN2000 & GOOGLEMAP

+ Phần 2: Lấy tọa độ thửa đất VN2000/CÔNG CỤ TỌA ĐỘ VN2000 & GOOGLEMAP

Tag: chuyển từ google earth sang autocad, google earth, google map, vn2000, bản đồ, quy hoạch, cad, autocad, địa chính, đất đai, google earth to autocad, google map to autocad, google map to vn2000, google earth to vn2000

Xem thêm: https://5giây.vn/category/review

Nguồn: https://5giây.vn

Post Comment